พญ.ศุภศิริ หะยะกังฉัตร์

หมอศุภศิริ หะยะกังฉัตร์
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
  • อังคาร 8:00-17:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
  • พุธ 8:00-17:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
  • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
  • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
หมายเหตุ
Privacy Settings