ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ | Page 12 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

doctor avatar

ทพญ.อังคณา แสงปัญญา

ชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 9.00-12.00 แผนกทันตกรรม
 • อังคาร 9.00-12.00 แผนกทันตกรรม
 • พุธ 9.00-12.00 แผนกทันตกรรม
 • พฤหัสบดี 9.00-12.00 แผนกทันตกรรม
 • ศุกร์ 9.00-12.00 แผนกทันตกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ทพ.สัญญา เรืองสิทธิ์

ชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and maxillofacial surgery)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 9:00-12:00 แผนกทันตกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ทพญ.สุพิชญา ศรีสันติสุข

ชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
เฉพาะทาง: ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 9.00-17.00 แผนกทันตกรรม
 • อาทิตย์ 9.00-17.00 แผนกทันตกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ทพญ.ชนมนพงษ์ พนัสนุกุล

ชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 9.00-17.00 แผนกทันตกรรม
 • อาทิตย์ 9.00-17.00 แผนกทันตกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ทพญ.ณัฐิกา กล้าหาญ

ชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 9.00-17.00 แผนกทันตกรรม
 • อาทิตย์ 9.00-17.00 แผนกทันตกรรม
หมายเหตุ:
ทพญ.อารญา หอวิจิตร

ทพญ.อารญา หอวิจิตร

ชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
เฉพาะทาง: ทันตกรรมโรคเหงือกปริทันต์ (Periodontics)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 9:00-17:00 แผนกทันตกรรม
 • อาทิตย์ 9.00-17.00 แผนกทันตกรรม
หมายเหตุ:
พญ.ธัญลักษณ์ ปัตเตย์

พญ.ธัญลักษณ์ ปัตเตย์

ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine), เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)
ภาษา: ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม, ไตเทียม
 • อังคาร 08:00-15:00 แผนกอายุรกรรม, ไตเทียม
 • พุธ 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม, ไตเทียม
 • พฤหัสบดี 08:00-16:00 แผนกอายุรกรรม, ไตเทียม
 • ศุกร์ 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม, ไตเทียม
หมายเหตุ:
พญ.สุกัญญา ศรีขจรจิต

พญ.สุกัญญา ศรีขจรจิต

ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
 • พุธ 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
 • พฤหัสบดี 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
 • ศุกร์ 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
 • เสาร์ 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:
Privacy Settings