ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • พุธ 10:00-12:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • อาทิตย์ 08:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • อังคาร 16:30-18:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • เสาร์ 10:00-12:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • เสาร์ 17:00-19:00 แผนกศัลยกรรมและผ่าตัด
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • อังคาร 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:

อังคาร สัปดาห์ที่ 1และ3 ของเดือน

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
  • เสาร์ 13:00-16:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • เสาร์ 17:00-19:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
ผศ.นพ.ชัชวาล ศานติพิพัฒน์

ตารางออกตรวจ:

  • พุธ 17:00-20:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
Privacy Settings