ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ | Page 8 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

doctor avatar

นพ.ทวีสุข ปุณณนิธิ

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง: การผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic and Endoscopic surgery)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 08:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

นพ.วิรุจน์ คุณกิตติ

ชำนาญพิเศษ: นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 17:00-18:00 แผนกศัลยกรรม
 • จันทร์
 • พฤหัสบดี 17:00-18:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
นพ.ภัทร เหล่าภัทรเกษม

นพ.ภัทร เหล่าภัทรเกษม

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
เฉพาะทาง: การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Trauma), เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • ศุกร์ 17:00-20:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
นพ.เศรษฐพล วัฒนากมลชัย

นพ.เศรษฐพล วัฒนากมลชัย

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
เฉพาะทาง: การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Trauma), โรคทางมือและระบบประสาทส่วนปลาย (Hand Microsurgery and Upper Limb Reconstruction)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 17:00-20:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
ผศ.นพ.ชัชวาล ศานติพิพัฒน์

ผศ.นพ.ชัชวาล ศานติพิพัฒน์

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
เฉพาะทาง: กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ (Pediatric Orthopaedic Surgery)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • พุธ 17:00-20:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
นพ.ฤทธิ์ อภิญญาณกุล

นพ.ฤทธิ์ อภิญญาณกุล

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
เฉพาะทาง: ข้อสะโพกข้อเข่า และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (Hip and Knee Reconstruction)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 09:00-14:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
doctor avatar

ผศ.พิเศษ นพ.วันจักร พงษ์สมัครไทย

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
เฉพาะทาง: การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Trauma)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 13:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ

ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
เฉพาะทาง: การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก (Hip and Knee Reconstruction)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 08:00-17:00 แผนกกระดูกและข้อ
 • เสาร์ 14:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
doctor avatar

นพ.เพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง (Spine Surgery), โรคเนื้องอกของกระดูก (Orthopaedic Oncology)
ภาษา: ENGLISH, JAPANESE, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • พฤหัสบดี 17:00-20:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
Privacy Settings