ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

พญ.บุศรา เจริญวัฒน์

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 16:30-18:30 แผนกกุมารเวชกรรม
 • พฤหัสบดี 17:00-08:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

พฤหัสบดี ยกเว้นสัปดาห์ที่ 3  ของเดือน

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • พุธ 17:00-08:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 12:00-17:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • ศุกร์ 17:00-06:00 แผนกกุมารเวชกรรม
 • เสาร์ 09:00-13:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

เสาร์ สัปดาห์ที่ 2, 4 และ 5 ของเดือน

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 17:00-08:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 17:00-06:00 แผนกกุมารเวชกรรม
 • อังคาร 17:00-06:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

อังคาร สัปดาห์ที่ 2  และ 4  ของเดือน

อังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 13:00-17:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 09:00-13:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

เสาร์ สัปดาห์ที่ 2,4 และ 5  ของเดือน

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 17:00-08:00 แผนกกุมารเวช
 • อาทิตย์ 17:00-08:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:

อังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1, 2 และ 4 ของเดือน

Privacy Settings