ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ | Page 5 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

doctor avatar

พญ.ฐะณียา สุแสงรัตน์

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม (Developmental and Behavioral Pediatrics)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 12:00-17:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

doctor avatar

พญ.วศินี ติตะปัญ

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • พฤหัสบดี 17:00-08:00 แผนกกุมารเวชกรรม
 • อาทิตย์ 17:00-08:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

doctor avatar

ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ (Pediatric Cardiology)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 13:00-17:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:
นพ.นฤชิต ทักษ์โม้

นพ.นฤชิต ทักษ์โม้

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 17:00-06:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

พญ.เพ็ญพิชชา พรประสิทธิ์สกุล

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 17:00-08:00 แผนกกุมารเวช
 • อาทิตย์ 17:00-08:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:

อังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1, 2 และ 4 ของเดือน

พญ.บุศรา เจริญวัฒน์

พญ.บุศรา เจริญวัฒน์

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ (Pediatric Gastroenterology and Hepatology)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 16:30-18:30 แผนกกุมารเวชกรรม
 • พฤหัสบดี 17:00-08:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

พฤหัสบดี ยกเว้นสัปดาห์ที่ 3  ของเดือน

พญ.สุนีย์ พนมบัวเลิศ

พญ.สุนีย์ พนมบัวเลิศ

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์โรคไต (Pediatric Nephrology)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 08:00-12:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

พญ.วนาลี อัครโชติสกุล

พญ.วนาลี อัครโชติสกุล

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 17:00-08:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

อังคาร สัปดาห์ที่ 1,3 และ 5  ของเดือน

doctor avatar

พญ.ณภัทร เหล่าอรุณ

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง: โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก (Pediatric Hematology and Oncology)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 09:00-13:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

เสาร์ สัปดาห์ที่ 2,4 และ 5  ของเดือน

Privacy Settings