ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ | Page 2 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

พญ.กาญจนา นามนะมะ

พญ.กาญจนา นามนะมะ

ชำนาญพิเศษ: อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • อังคาร 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • พุธ 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • พฤหัสบดี 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • ศุกร์ 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
หมายเหตุ:
พญ.สุภาทิพย์ ศิริโรจนนานนท์

พญ.สุภาทิพย์ ศิริโรจนนานนท์

ชำนาญพิเศษ: อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, JAPANESE, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
หมายเหตุ:
ผศ.นพ.ทำนุ อาจสมรรถ

ผศ.นพ.ทำนุ อาจสมรรถ

ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ (Head and Neck Surgery)
ภาษา: CHINESE, ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • พุธ 13:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
 • พฤหัสบดี 8:30-16:00 แผนก หู คอ จมูก
 • ศุกร์ 13:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ:
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
เฉพาะทาง: โรคจมูก ไซนัส และภูมิแพ้ทางจมูก (Rhinology and Allergology)
ภาษา: ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 9:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
 • ศุกร์ 9:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
 • อาทิตย์ 13:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ:
พญ.อาสาฬห์ ประภาธรรม

พญ.อาสาฬห์ ประภาธรรม

ชำนาญพิเศษ: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
นพ.อุฤษฏ์ เหลืองเพชราภรณ์

นพ.อุฤษฏ์ เหลืองเพชราภรณ์

ชำนาญพิเศษ: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
นพ.ประวีณ จันจำปา

นพ.ประวีณ จันจำปา

ชำนาญพิเศษ: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
พญ.ภัทรา เจริญทรัพย์

พญ.ภัทรา เจริญทรัพย์

ชำนาญพิเศษ: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
พญ.อุทุมพร ภูนุชอภัย

พญ.อุทุมพร ภูนุชอภัย

ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
เฉพาะทาง: มะเร็งวิทยานรีเวช (Gynecologic Oncology)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
 • อังคาร 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
 • พุธ 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
 • พฤหัสบดี 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
 • ศุกร์ 13:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
 • อาทิตย์ 09:00-12:00 แผนกสูตินรีเวช
หมายเหตุ:
Privacy Settings