ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

พญ.สุภาทิพย์ ศิริโรจนนานนท์

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
หมายเหตุ:
พญ.กาญจนา นามนะมะ

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • อังคาร 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • พุธ 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • พฤหัสบดี 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • ศุกร์ 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
หมายเหตุ:
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 9:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
 • ศุกร์ 9:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
 • อาทิตย์ 13:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ:
ผศ.นพ.ทำนุ อาจสมรรถ

ตารางออกตรวจ:

 • พุธ 13:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
 • พฤหัสบดี 8:30-16:00 แผนก หู คอ จมูก
 • ศุกร์ 13:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ:
พญ.อาสาฬห์ ประภาธรรม

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
พญ.ภัทรา เจริญทรัพย์

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
นพ.ประวีณ จันจำปา

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
นพ.อุฤษฏ์ เหลืองเพชราภรณ์

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
พญ.อุทุมพร ภูนุชอภัย

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
 • อังคาร 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
 • พุธ 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
 • พฤหัสบดี 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
 • ศุกร์ 13:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
 • อาทิตย์ 09:00-12:00 แผนกสูตินรีเวช
หมายเหตุ:
Privacy Settings