ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

พญ.เพ็ญนภา จำปาทอง

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกตา
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกตา
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกตา
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกตา
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกตา
หมายเหตุ:
นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • อาทิตย์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
หมายเหตุ:
รศ.นพ.สมภพ พระธานี

ตารางออกตรวจ:

 • พุธ 9:00-14:00 แผนกหัวใจ
หมายเหตุ:
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • เสาร์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
หมายเหตุ:
พญ.เมรีนิส พหลภาคย์

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-16:30 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • อังคาร 8:00-16:30 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • พุธ 8:00-16:30 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • พฤหัสบดี 8:00-16:30 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • ศุกร์ 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
หมายเหตุ:
นพ.ไทวัจน์ ทัศนาวิวัฒน์

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 10:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • อังคาร 08:00-15:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • พุธ 10:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • พฤหัสบดี 10:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • ศุกร์ 07:15-15:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
หมายเหตุ:
นพ.ภัทรพงศ์ บุรภัทร์

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • อังคาร 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • พุธ 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • พฤหัสบดี 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
หมายเหตุ:
ทพญ.พราว โควสุวรรณ

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกทันตกรรม
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกทันตกรรม
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกทันตกรรม
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกทันตกรรม
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกทันตกรรม
หมายเหตุ:
พญ.พิมพ์วิมล จันทร์แสง

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม
 • อังคาร 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม
 • พุธ 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม
 • พฤหัสบดี 7.30-15.30 แผนกอายุรกรรม
 • ศุกร์ 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:
Privacy Settings