ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ | Page 3 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

พญ.เพ็ญนภา จำปาทอง

พญ.เพ็ญนภา จำปาทอง

ชำนาญพิเศษ: จักษุวิทยา (Ophthalmology)
เฉพาะทาง: โรคต้อหิน (Glaucoma)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกตา
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกตา
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกตา
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกตา
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกตา
หมายเหตุ:
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์

นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์

ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
เฉพาะทาง: หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Interventional Cardiology), อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
ภาษา: ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • เสาร์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
หมายเหตุ:
นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล

นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล

ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
เฉพาะทาง: หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Interventional Cardiology), อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
ภาษา: ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • อาทิตย์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
หมายเหตุ:
รศ.นพ.สมภพ พระธานี

รศ.นพ.สมภพ พระธานี

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์ทรวงอก (Thoracic Surgery)
ภาษา: ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • พุธ 9:00-14:00 แผนกหัวใจ
หมายเหตุ:
นพ.ภัทรพงศ์ บุรภัทร์

นพ.ภัทรพงศ์ บุรภัทร์

ชำนาญพิเศษ: รังสีวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic Radiology)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • อังคาร 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • พุธ 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • พฤหัสบดี 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
หมายเหตุ:
พญ.เมรีนิส พหลภาคย์

พญ.เมรีนิส พหลภาคย์

ชำนาญพิเศษ: รังสีวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic Radiology)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-16:30 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • อังคาร 8:00-16:30 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • พุธ 8:00-16:30 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • พฤหัสบดี 8:00-16:30 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • ศุกร์ 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
หมายเหตุ:
นพ.ไทวัจน์ ทัศนาวิวัฒน์

นพ.ไทวัจน์ ทัศนาวิวัฒน์

ชำนาญพิเศษ: รังสีวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic Radiology)
เฉพาะทาง: ภาพวินิจฉัยชั้นสูง (Advanced Diagnostic Body Imaging)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 10:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • อังคาร 08:00-15:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • พุธ 10:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • พฤหัสบดี 10:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
 • ศุกร์ 07:15-15:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
หมายเหตุ:
ทพญ.พราว โควสุวรรณ

ทพญ.พราว โควสุวรรณ

ชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกทันตกรรม
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกทันตกรรม
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกทันตกรรม
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกทันตกรรม
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกทันตกรรม
หมายเหตุ:
พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช

พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช

ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
 • อังคาร 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
 • พุธ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
 • พฤหัสบดี 8:00-19:00 แผนกอายุรกรรม
 • ศุกร์ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:
Privacy Settings