นพ.จักรพันธุ์ ปรีดานนท์ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
โปรแกรมตรวจสุขภาพ MOTHER’s DAY 2022

นพ.จักรพันธุ์ ปรีดานนท์

นพ.จักรพันธุ์ ปรีดานนท์
เฉพาะทาง:
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อาทิตย์ 13:30-17:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ
Privacy Settings