พญ.บุศรา เจริญวัฒน์

พญ.บุศรา เจริญวัฒน์
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อังคาร 16:30-18:30 แผนกกุมารเวชกรรม
  • พฤหัสบดี 17:00-08:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ

พฤหัสบดี ยกเว้นสัปดาห์ที่ 3  ของเดือน

Privacy Settings