วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine

แพคเกจ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine

มะเร็งปากมดลูก สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย รู้ทัน ป้องกันได้

แพคเกจวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine

  • HPV Vaccine Gardasil 9 NEW (9 สายพันธ์ุ 3 เข็ม) สำหรับอายุ 15 ปี ขึ้นไป ราคา 22,000 บาท
  • HPV Vaccine Gardasil (4 สายพันธ์ุ 3 เข็ม) ราคา 9,500 บาท
  • HPV Vaccine Cervarix (3 เข็ม) ราคา 9,000 บาท

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ - นรีเวช โทร. 0 4304 2840 - 41

* ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

แพคเกจ Health plaza

ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพบุรุษ Groom's Package
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Gardasil 3 เข็ม (4 สายพันธ์)
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Male)
ชุดตรวจสุขภาพ Executive Check Up (Male)
ชุดตรวจหัวใจ Healthy Heart Screening
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Cervarix 3 เข็ม
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Gardasil 9 3 เข็ม (9 สายพันธ์)
ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check Up (Male)
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Female)
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Male)
ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพสตรี Bride's Package
ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check Up (Female)
Privacy Settings