โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิงภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ

โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิงภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ

โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิงภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ

  • ตรวจฮอร์โมน Estradiol
  • ตรวจฮอร์โมน Follicl Stimulating Hormone
  • ตรวจฮอร์โมน Thyroid Stimulating Hormone
  • ตรวจฮอร์โมน Prolactin Hormone

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ - นรีเวช โทร. 0 4304 2788

Privacy Settings