ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร Endoscopy Package

ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน

  1. การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน (Local Anesthesia) รวม ชิ้นเนื้อ 1 ชิ้น 14,000 ฿
  2. การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน (General Anesthesia) รวม ชิ้นเนื้อ 1 ชิ้น 17,000 ฿

ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง

  1. การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนล่าง (IV sedation) รวม ชิ้นเนื้อ 1 ชิ้น (เตรียมลำไส้ที่บ้าน) 20,000 ฿
  2. การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนล่าง (IV sedation) รวม ชิ้นเนื้อ 1 ชิ้น (เตรียมลำไส้ที่โรงพยาบาล) 22,000 ฿
  3. การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนล่าง (General Anesthesia) รวม ชิ้นเนื้อ 1 ชิ้น (เตรียมลำไส้ที่บ้าน) 24,000 ฿

ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและล่าง

  1. การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง (IV sedation) รวม ชิ้นเนื้อ 1 ชิ้น (เตรียมลำไส้ที่บ้าน) 30,000 ฿
  2. การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง (IV sedation) รวม ชิ้นเนื้อ 1 ชิ้น (เตรียมลำไส้ที่โรงพยาบาล) 32,000 ฿
  3. การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง (General Anesthesia) รวม ชิ้นเนื้อ 1 ชิ้น (เตรียมลำไส้ที่บ้าน) 35,000 ฿
  4. การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง (General Anesthesia รวม ชิ้นเนื้อ 1 ชิ้น นอนที่โรงพยาบาล 1 คืน 39,000 ฿

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจรักษาก่อนการส่องกล้องภาวะแทรกซ้อนและโรคประจำตัว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกทางเดินอาหารและตับ
โทร. 0 4304 2793 - 94 เวลา 08:00 - 17:00 น.

Privacy Settings