แพ็จเกจวัคซีนพื้นฐานแรกเกิด - 1 ขวบ (Vaccine Children Newborn - 1 years)

แพ็จเกจวัคซีนพื้นซานแรกเกิด - 1 ขวบ

แพ็จเกจวัคซีนพื้นซานแรกเกิด - 1 ขวบ (Vaccine Children Newborn - 1 years)

วัคซีนพื้นซาน +Rotarix  ราคา 15,400-

วัคซีนพื้นซาน +Rotateq ราคา 16,100-

รับฟรี พร้อมเคลือบฟลูออไรด์ 1 ครั้ง

กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ 043042716 - 20 

ทุกวันเวลา 08:00 - 20:00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1719 

Privacy Settings