วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก

วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก Enterovirus Type 71 Vaccine, Inactivated (Human Diploid Cell)
วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก Enterovirus Type 71 Vaccine, Inactivated (Human Diploid Cell)

ข้อบ่งใช้ในการรักษา

เพื่อป้องกันโรค มือ เท้า ปาก (Hand-Foot-And-Mouth Disease; HFMD) ที่มีสาเหตุมาจาก การติดเชื้อ EV-71 วัคซีนนี้ไม่สามารถใช้เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ที่มีสาเหตุจากเชื้อเอนเทอโรไวรัสชนิดอื่น (รวมถึงค็อกซ์แซกกี้ไวรัส A16 และอื่นๆ)

ความแรง (Strength)

ขนาดบรรจุ 0.5 มิลลิลิตร/ขวด (กระบอกฉีดยา), ขนาดบรรจุ 0.5 มิลลิลิตร ต่อขนาดการใช้ แต่ละครั้งประกอบด้วย 100U ของระดับแอนติเจนเอนเทอโรไวรัส ชนิด 71

ขนาดและวิธีใช้ (Dosage and administration)

 • วัคซีนสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี ที่อาจได้รับเชื้อเอนเทอโรไวรัส ชนิด 71 (EV-71)
 • การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน (โดยฉีดวัคซีนครั้งละ 0.5 mL)
 • ยังไม่มีข้อมูลเรื่องการฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิต้านทาน (booster dose)
 • วัคซีนนี้แนะนำให้ใช้โดยการให้ผ่านการฉีดเข้าในกล้ามเนื้อ (Intramuscular)

อาการไม่พึงประสงค์

 • ไข้
 • ปวด ผื่นแดง คัน บวม บริเวณฉีด
 • ความอยากอาหารลดลง ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน
 • อ่อนแรง
 • ภาวะภูมิไวเกิน

ข้อห้ามใช้

 1. ผู้ที่เพ้สารสำคัญและสารอื่นที่เป็นส่วนประกอบในวัคซีน รวมถึงสารปรุงแต่งอื่น, ฟอร์มัลดีไฮด์ และ คานาไมซิน ซัลเฟต
 2. ผู้ที่อยู่ระหว่างเป็นไข้หรือระหว่างเป็นโรคเฉียบพลัน
 3. ผู้ที่เป็นโรครื้อรังรุนแรงหรือร่างกายกำลังมีภาวะภูมิแพ้ต่ออะไรบางอย่าง

ราคา 3,900 บาท/เข็ม

(รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)
 

ประสิทธิผลในการป้องกันโรของวัศซีน Entrovac อาจจะไม่ถึง 100% ในผู้รับวัคซีนทุกรายเช่นเดียวกับวัศซีน ชนิดอื่น **

EntroVac : Enterovirus Type 71 Vaccine, Inactivated (Human Diploid Cell)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 4304 2888, 0 4304 2716

Privacy Settings