โปรแกรมผ่าฟันคุด มั่นใจ

โปรแกรมผ่าฟันคุด มั่นใจ
  • ผ่าฟันคุดธรรมดา เริ่มต้นที่ ราคา 2,500 บาท
  • ผ่าฟันคุดยากปานกลาง เริ่มต้นที่ ราคา 3,000 บาท
  • ผ่าฟันคุดยากมาก เริ่มต้นที่ ราคา 3,500 - 4,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4304 2837

Privacy Settings