ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง

แพคเกจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
  • ทดสอบสารภูมิแพ้ในอาหารและสิ่งแวดล้อม
  • ทดสอบสารภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อม
  • ทดสอบสารภูมิแพ้ในอาหาร
  • ทดสอบสารภูมิแพ้โดยนำอาหารมาเอง

แพคเกจ Health plaza

ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพบุรุษ Groom's Package
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Male)
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Gardasil 3 เข็ม (4 สายพันธ์)
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Gardasil 9 3 เข็ม (9 สายพันธ์)
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Cervarix 3 เข็ม
ชุดตรวจสุขภาพ Executive Check Up (Male)
ชุดตรวจหัวใจ Healthy Heart Screening
ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพสตรี Bride's Package
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Female)
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Male)
ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check Up (Male)
ชุดตรวจหัวใจ Basic Heart Screening
Privacy Settings