ตรวจคัดกรอง พัฒนาการของลูกน้อย

ตรวจคัดกรอง พัฒนาการของลูกน้อย

ตรวจคัดกรอง พัฒนาการของลูกน้อย เหมาะสำหรับช่วงอายุแรกเกิด - 6 ปี

  • ด้านภาษา
  • ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
  • ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว
  • ด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง

อัตราค่าบริการตรวจ แพ็คเกจ
ติดตามต่อเนื่อง 4 ครั้ง 2,000 บาท (จากราคาปกติ 2,380 บาท)
(วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 )

สอบถามและนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation) ชั้น 2

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โทร. 0 4304 2811

Privacy Settings