ชุดตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้ชาย)

ตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้ชาย)

รายการตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้ชาย)

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical examination
  • วัดความดันโลหิต, ชีพจร, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, รอบเอว Vital sign, BW, HT
  • คำนวณค่าดัชนีมวลกาย Body mass index (BMI)
  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร CA 19-9
  • ตรวจอุจจาระ Stool examand occult blood
  • เอ็กซเรย์ปอดละหัวใจ Chest X-Ray
  • ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ Ultrasound Whole Abdomen
No. รายการ ราคา
1 ตรวจคัดกรองการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) 600 ฿
2 ชุดตรวจคัดกรองไขมัน 990 ฿
3 ตรวจคัดกรองเบาหวาน 990 ฿
4 การตรวจภาวะโรตกระดูกพรุน Bone Densitometry (Lumbar-Hip) 1,000 ฿
5 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง UItrasound Lower Abdomen 1,050 ฿
6 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Utasound Upper Abdomen 1,050 ฿
7 ตรวจคัดกรองเบาหวานตา 1,300 ฿
8 ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ 1,500 ฿
9 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง Ultrasound Whole Abdornen 2,100 ฿
10 ชุดตรวจสุขภาพหลังติดโควิค (Basic) 2,400 ฿
11 ชุดตรวจหาความผิดปกติของต่อมลูกหมาก Prostate Screening 2,500 ฿
12 ชุดตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์ 2,900 ฿
13 ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี 3,500 ฿
14 ชุดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ 3,500 ฿
15 ตรวจคัดกรอง Metabolic Syndrome 3,500 ฿
16 ชุดตรวจค้นหาความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี 3,500 ฿
17 ตรวจหาไวรัส COVID-19 (ไม่รวมค่าแพทย์) 6,500 ฿
18 ชุดตรวจสุขภาพหลังติดโควิค (Advance) 6,900 ฿
19 ชุดตรวจสุขภาพหลังติดโควิค (Comprehensive) 14,900 ฿
Privacy Settings