ตรวจคัดกรองเบาหวาน

ตรวจคัดกรองเบาหวาน

รายการตรวจคัดกรองเบาหวาน

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
  • วัดความดันโลหิต, ชีพจร, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, รอบเอว
  • คำนวณค่าดัชนีมวลกาย
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด
  • ตรวจการทำงานของไต
Privacy Settings