ชุดตรวจสุขภาพ Basic Check Up

เหมาะสำหรับ ผู้หญิง/ผู้ชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี

รายการตรวจสุขภาพ Basic Check Up

 1. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count)
 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 3. ตรวจการทำงานของไต (BUN) +
 4. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 5. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 6. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 7. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 8. ตรวจหาระดับไขมันไตรกลิเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 9. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)
 10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 11. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatate) +
 13. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) +
 14. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 15. ตรวจวัดสายตา (Eye Screening VA : HPC)
 16. เอกชเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 17. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (Physical Examination)
 18. ตรวจหาค่าดัชนิมวลกาย (Body Mass Index)
 19. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ (Medical Check Up Report)
 20. คูปองอาหาร (Food Coupon)
Privacy Settings