ชุดตรวจสุขภาพ Basic Check Up

ชุดตรวจสุขภาพ Basic Check Up 2023

เหมาะสำหรับ ผู้หญิง/ผู้ชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี

รายการตรวจสุขภาพ Basic Check Up

 1. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count)
 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 3. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 4. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 5. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 6. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 7. ตรวจหาระดับไขมันไตรกลิเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 8. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)
 9. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 11. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 12. ตรวจวัดสายตา (Eye Screening VA : HPC)
 13. เอกชเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 14. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (Physical Examination)
 15. ตรวจหาค่าดัชนิมวลกาย (Body Mass Index)
 16. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ (Medical Check Up Report)
 17. คูปองอาหาร (Food Coupon)
Privacy Settings