ชุดตรวจคัดกรองโรคความจำเสื่อม (Demantia Screening)

ชุดตรวจตัดกรองโรดความจำเสื่อม (Demantia Screening)

รายการตรวจโรคความจำเสื่อม (Demantia Screening)

 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 3. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • HDL, LDL
 4. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 5. ตรวจการทำงานของตับ ALT-SGPT
 6. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH, FT4
 7. ตรวจหา Folate Level
 8. ตรวจหาวิตามิน B1 และ B12
 9. ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Brain
 10. ตรวจ VDRL
 11. พบแพทย์เฉพาะทางระบบประสาท PE
 12. ใบรายงานผล
 13. คูปองอาหาร
Privacy Settings