ชุดตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Screening)

ชุดตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Screening)

รายการตรวจโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Screening)

 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 3. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด LDL
 4. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 5. ตรวจการทำงานของตับ ALT-SGPT
 6. เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
 7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 8. ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Brain
 9. ตรวจหลอดเลือดแดงด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRA
 10. พบแพทย์เฉพาะทางระบบประสาท PE
 11. ใบรายงานผล
 12. คูปองอาหาร
Privacy Settings