ชุดตรวจหัวใจ Healthy Heart Screening (Echo or EST)

ชุดตรวจหัวใจ Healthy Heart Screening (Echo or EST)

เหมาะสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป

รายการตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Screening

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ (Physical Examination)
 2. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest PA)
 3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 4. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Vascular screening ABI)
 5. ตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 6. ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Electrolyte)
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid profile (Glucose, Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 8. ตรวจการทำงานของไตจากค่าครีอะตินีนในเลือด (Creatinine)
 9. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด (TSH)
 10. การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (EST or Echo)
 11. การตรวจโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เพื่อตรวจดูหลอดเลือดแดง Ultrasound carotid artery/2 part (Doppler)
Privacy Settings