ชุดตรวจหัวใจ Superior Heart Screening (Echo or EST)

ชุดตรวจหัวใจ Superior Heart Screening (Echo or EST)

เหมาะสำหรับอายุ 35 - 50 ปี

รายการตรวจสุขภาพหัวใจ Superior Heart Screening

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ Physical examination
  2. ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest PA
  3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  4. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Vascular screening ABI
  5. ตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  6. ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด Electrolyte
  7. ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid profile (Glucose, cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
  8. ตรวจการทำงานของไตจากค่าครีอะตินีนในเลือด Creatinine
  9. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด TSH
  10. การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง EST or Echo
Privacy Settings