ชุดตรวจหัวใจ Basic Heart Screening

ชุดตรวจหัวใจ Basic Heart Screening

เหมาะสำหรับอายุ 25 - 30 ปี

รายการตรวจสุขภาพหัวใจ Basic Heart Screening

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ Physical examination
  2. ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest PA
  3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  4. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Vascular screening ABI
  5. ตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  6. ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด Electrolyte
  7. ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid profile (Glucose, cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
  8. ตรวจการทำงานของไตจากค่าครีอะตินีนในเลือด Creatinine
  9. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด TSH
Privacy Settings