แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐาน แรกเกิด - 1 ขวบ

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐาน แรกเกิดถึง 1 ขวบ

ฉีดวัคซีนและประเมินพัฒนาการ โดยกมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รายการวัคซีนพื้นฐาน สำหรับเด็กแรกเกิด - 1 ขวบ Vaccine Children Newborn - 1 years

อายุ รายการวัคซีน อายุ
(1 เดือน - 12 เดือน)
วัคซีนพื้นฐาน
+Rotarix
วัคซีนพื้นฐาน
+Rotateq
1 เดือน วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี เข็มที่ 2 (HBV 2) ฉีด ฉีด ฉีด
2 เดือน วัคซีนรวม 5 โรค : วัคซีนป้องกันคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก,
โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อ Hib
ฉีด ฉีด ฉีด
Rota Vaccine - ฉีด ฉีด
วัคซีนรวม 6 โรค : วัคซีนป้องกันคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก,
ไวรัสตับอักเสบบี, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อ Hib
(ในกรณีที่ไม่ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีที่อายุ 1 เดือน)
ฉีด ฉีด ฉีด
4 เดือน วัคซีนรวม 5 โรค : วัคซีนป้องกันคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก,
โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อ Hib
ฉีด ฉีด ฉีด
Rota Vaccine - ฉีด ฉีด
6 เดือน วัคซีนรวม 6 โรค : วัคซีนป้องกันคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก,
ไวรัสตับอักเสบบี, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อ Hib
ฉีด ฉีด ฉีด
Rota Vaccine - - ฉีด
7 เดือน วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 ฉีด ฉีด ฉีด
8 เดือน วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 ฉีด ฉีด ฉีด
9 เดือน วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 1 ฉีด ฉีด ฉีด
12 เดือน วัคซีนป้องกันหัด - คางทูม - หัดเยอรมัน เข็มที่ 1 ฉีด ฉีด ฉีด
ฟรี พร้อมเคลือบฟลูออไรค์ 1 ครั้ง ฉีด ฉีด ฉีด
ราคา 11,900 15,400 16,100

กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ 0 4304 2716 - 20
ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง: 
Privacy Settings