โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check Up

สุขภาพดีทั้งครอบครัว กับโปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 4304 2888

หมายเหตุ

เงื่อนไข : ก่อนรับวัคซีนไวรัสตับอัพเสบบี ต้องได้รับการตรวจคัดกรองก่อน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 043-042833

 
รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพสุขภาพดีทั้งครอบครัว
 
Privacy Settings