ตา หู คอ จมูก

แผนกตา หู คอ จมูก

ตา หู คอ จมูก คือ อวัยวะหลักที่ซับซ้อนและมีความสำคัญอย่างมากต่อร่างกาย ทั้งการมองเห็น การได้ยิน การออกเสียง และการหายใจดังนั้นเมื่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเกิดความผิดปกติย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เราจึงพร้อมให้บริการดูแลรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติและโรคต่าง ๆ ในแบบระยะสั้นและระยะยาวอย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็น ตาแดง ต้อหิน หูอักเสบ น้ำในหูไม่เท่ากัน ต่อมทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบเป็นต้น เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและดียิ่งกว่าเดิม

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

แผนกให้บริการและคลินิก

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)