ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาการป่วยจากโรคบางโรค ทำให้เกิดความบกพร่อง ความพิการทางร่างกาย และยังส่งผลให้มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น ทำให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ความรุนแรงของอาการปวดในแต่ละคนยังทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ตามปกติ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น พร้อมให้บริการการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักกายบำบัด นักกิจกรรม บำบัด นักแก้ไขการพูด บริการด้านการรักษาและโปรแกรมดังนี้:

 • โปรแกรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท บริการด้านการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • กายภาพบำบัดโรคปอด ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
 • โปรแกรมบำบัดผู้ใหญ่และเด็ก
 • โปรแกรมบำบัดรักษาด้วยการฝังเข็ม และการระงับความปวด
 • เวชศาสตร์การกีฬา
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
 • โปรแกรมบำบัดด้วย ธาราบำบัด การออกกำลังกายในน้ำสำหรับปัญหาโรคข้อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาท
 • หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ
 • โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูให้การฟื้นฟูบำบัดด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การบำบัด บรรเทาความรุนแรงของโรคและกลุ่มอาการให้ผู้ป่วย

 • การบำบัดด้วยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้า
 • การบำบัดด้วยความร้อนประเภทต่างๆ เช่น การวางแผ่นประคบ การอบร้อนมือด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน เครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Short wave diathermy) เครื่องลดปวดด้วยเลเซอร์
 • การฟื้นฟูอาการปวดคอ ปวดหลัง
 • การบำบัดด้วยธาราบำบัด
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ และหลอดเลือด
 • กิจกรรมบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการ Stroke
 • กิจกรรมบำบัดในเด็ก
 • การนวดเพื่อรักษา เป็นการนวดเพื่อลดจุดกดเจ็บของร่างกาย
 • กิจกรรมบำบัด ฝึกการทำงานของมือ นิ้วมือ ไหล่ การทำเครื่องพยุงข้อมือ การฝึกกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • แก้ไขความผิดปกติการพูด การกลืน
 • กายภาพบำบัดด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้วยเครื่องกายอุปกรณ์เสริมช่วยการเดิน Parapodium เครื่องออกกำลังกายขาและแขนแบบ Passive และ Active