พญ.ณัฐกานต์ ตันฑวรักษ์

พญ.ณัฐกานต์ ตันฑวรักษ์
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • ศุกร์ 17:00-08:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ

ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน

Privacy Settings