นพ.ภัทรนิตย์ เนินทราย

นพ.ภัทรนิตย์ เนินทราย
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 17:00-18:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ
Privacy Settings