พญ.คุณัญญา สุวรรณยิ่ง

พญ.คุณัญญา สุวรรณยิ่ง
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • ศุกร์ 17:00-06:00 แผนกกุมารเวชกรรม
  • เสาร์ 09:00-13:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ

ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

เสาร์ สัปดาห์ที่ 2, 4 และ 5 ของเดือน

Privacy Settings