โปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งครอบครัว Happy Healthy Family 2023

นพ.ทวีสุข ปุณณนิธิ

นพ.ทวีสุข  ปุณณนิธิ
ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อาทิตย์ 08:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ
Privacy Settings