แพทย์บรรยาย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

แพทย์บรรยาย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แพทย์บรรยาย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอขอบคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพและรับฟังคำแนะนำจาก นพ.อภิชาติ แสงจันทร์ และ นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล แพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ทั้งให้ความรู้และไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

นพ.อภิชาติ  แสงจันทร์
นพ.อภิชาติ  แสงจันทร์
นพ.ยุทธพงษ์  เต็มธนะกิจไพศาล
Privacy Settings