ผศ.นพ.อภิชาติ แสงจันทร์

ผศ.นพ.อภิชาติ  แสงจันทร์
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • พุธ 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • เสาร์ 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)