ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • อาทิตย์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
หมายเหตุ:
หมอสมภพ พระธานี

ตารางออกตรวจ:

 • พุธ 9:00-14:00 แผนกหัวใจ
หมายเหตุ:
หมอไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • เสาร์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 09:00-12:00 แผนกหัวใจ
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 09:00-12:00 แผนกหัวใจ
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
Privacy Settings