ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

รศ.นพ.รัฐพล อุปลา

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 07:00-08:00 แผนกกุมารเวช
 • จันทร์ 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • จันทร์ 16:30-18:30 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 07:00-08:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 16:30-18:30 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 07:00-08:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 16:30-18:30 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 16:30-18:30 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 07:00-08:00 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • เสาร์ 08:00-15:00 แผนกกุมารเวช
 • อาทิตย์ 08:00-17:30 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:
หมอศศิกานต์ ซื่อศิริสวัสดิ์

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
 • อาทิตย์ 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:
หมอประทับใจ นิ่มบริบูรณ์พร

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 08:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 08:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 08:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 08:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • เสาร์ 08:00-17:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:
หมอวัชรินทร์ อยู่สำราญ

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • อาทิตย์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:
หมอสยุมพร ธีรโชติภากร

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 08:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 08:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 08:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 08:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 08:00-17:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:
หมอกนกวรรณ ชูสกุล แก้วเขียว

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • เสาร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 13:00-17:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 17.00-08.00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • ศุกร์ 17:00-06:00 แผนกกุมารเวชกรรม
 • เสาร์ 09:00-13:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

เสาร์ สัปดาห์ที่ 2, 4 และ 5 ของเดือน

Privacy Settings