เราต้องมองว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์และคลินิก: 
Privacy Settings