ปวดสะโพกตึงบั้นเอว ร้าวลงขา

อาการปวดสะโพกตึงบั้นเอว ร้าวลงขา และแนวทางการรักษา

นพ.กิตติพงษ์ ดงแสง
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)