สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

กลุ่มสูติ - นรีเวชกรรม

D : กลุ่มสูติ - นรีเวชกรรม
รหัส รายการ จำนวนวัน ที่นอน รพ. ข้าราชการและครอบครัว จ่ายเพิ่ม
D010 การคลอดปกติและการช่วยคลอด
(Normal delivery, Vacuum / Forceps / Breech extraction)
3 วัน 2 คืน 25,000
D011 การคลอดและการช่วยคลอด+ทำหมัน
(Normal delivery, Vacuum / Forceps / Breech extraction+Tubal Resection / Tubal Ligation)
3 วัน 2 คืน 33,000
D020 การผ่าตัดคลอด
(Cesarean section)
4 วัน 3 คืน 33,500
D021 การผ่าตัดคลอดและการทำหมัน
(Cesarean section + Tubal Resection/Tubal Ligation)
4 วัน 3 คืน 40,900
D041 การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด
(Open Vaginal hysterectomy)
3 วัน 2 คืน 62,000
D042 การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดด้วยกล้อง
(Laparoscopic Vaginal hysterectomy)
3 วัน 2 คืน 86,500
D051 การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด
(Open Myomectomy)
3 วัน 2 คืน 75,000
D052 การผ่าตัดมดลูกด้วยกล้อง
(Laparoscopic Myomectomy)
3 วัน 2 คืน 155,500
D061 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด
(Open Ovarian Cystectomy)
3 วัน 2 คืน 84,000
D062 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง
(Laparoscopic Ovarian Cystectomy)
3 วัน 2 คืน 131,500
D980 การดูแลเด็กแรกเกิดจากมารดาที่มาคลอดในโครงการฯ (เด็กปกติ) - ผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน 5,350
D980 การดูแลเด็กแรกเกิดจากมารดาที่มาคลอดในโครงการฯ (เด็กปกติ) - การคลอดปกติ 3 วัน 2 คืน 4,850

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
  4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
  5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

  1. ข้าราชการ
  2. ลูกจ้างประจำ
  3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
  4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โทร. 043 042 888 หรือ Call Center 1719
Line Official : @BangkokKhonkaen

Privacy Settings