สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

รายการหัตถการเบิกกรมบัญชีกลาง

A : กลุ่มศัลยกรรมทั่วไป
รหัส รายการ จำนวนวัน ที่นอน รพ. ข้าราชการและครอบครัว จ่ายเพิ่ม
A011 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง
(Open Cholecystectomy)
4 วัน 3 คืน 98,500
A012 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง
(Laparoscopic Cholecystectomy)
3 วัน 2 คืน 99,500
A013 การต่อเชื่อมถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้
(Anastomosis of gallbladder or bile duct)
3 วัน 2 คืน 135,000
A014 การผ่าสำรวจท่อน้ำดี
(Explore CBD for relief obstruction)
3 วัน 2 คืน 119,500
A015 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี
(Open Choleccystectomy + Explore CBD)
3 วัน 2 คืน 163,000
A016 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้
(Open Choleccystectomy + Choledochoenterostomy)
3 วัน 2 คืน 155,000
A017 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดีและการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้
(Open Choleccystectomy + Explore CBD + Choledochoenterostomy)
3 วัน 2 คืน 200,000
A021 การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว
(Unilateral Repair of Hernia)
3 วัน 2 คืน 73,500
A022 การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง
(Bilateral Repair of Hernia)
3 วัน 2 คืน 88,800
A023 การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบข้างเดียวด้วยกล้อง
(Laparoscopic Repair of Unilateral Inguinal Hernia)
2 วัน 1 คืน 112,500
A024 การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ 2 ข้างด้วยกล้อง
(Laparoscopic Repair of Bilateral Inguinal Hernia)
3 วัน 2 คืน 129,500
A030 การผ่าตัดริดสีดวงทวาร
(Hemorrhoidectomy)
3 วัน 2 คืน 49,500
A041 การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก
(Drainage of perianal abscess)
3 วัน 2 คืน 36,500
A042 การผ่าตัดโพรงฝีคัณฑสูตร
(Anal Fistulotomy/Fistulectomy)
3 วัน 2 คืน 42,500
A050 ผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะ
(Hydrocelectomy)
3 วัน 2 คืน 55,000
A060 การผ่าตัดหลอดเลือดอัณฑะโป่งพอง
(Varicocelectomy)
3 วัน 2 คืน 51,000
A070 การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขา
(Ligation and stripping of Varicose Vein of leg)
2 วัน 1 คืน 49,800
A090 การผ่าตัดปิดทวารเทียมที่ผนังหน้าท้อง
(Colostomy Closure)
2 วัน 1 คืน 34,000
B : กลุ่มออร์โธปิดิกส์
รหัส รายการ จำนวนวัน ที่นอน รพ. ข้าราชการและครอบครัว จ่ายเพิ่ม
B011 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
(Total Knee Replacement)
4 วัน 3 คืน 139,500
B012 การผ่าตัดกระดูกจัดแนวแข็งด้านบน
(Hight tibial osteotomy)
3 วัน 2 คืน 80,000
B013 การผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียม
(Revision of Knee replacement)
4 วัน 3 คืน 123,500
B021 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
(Total Hip Replacement)
4 วัน 3 คืน 165,900
B022 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกบางส่วน
(Partial Hip Replacement)
4 วัน 3 คืน 160,900
B023 การผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเทียม
(Revision of Hip Replacement)
4 วัน 3 คืน 139,500
B030 การผ่าตัดตรึงข้อเท้า
(Arthodesisi of ankle joint)
3 วัน 2 คืน 100,500
B041 การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่แขน
(Tendon transfer ; upper limb)
3 วัน 2 คืน 75,000
B042 การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่ขา
(Tendon Transfer ; lower limb)
3 วัน 2 คืน 80,800
B051 การตัดขา
(Amputation of Knee)
3 วัน 2 คืน 73,000
B052 การตัดเท้า
(Amputation of Foot)
3 วัน 2 คืน 70,000
B060 การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ
(Surgery for Lumbar Spinal Stenosis)
4 วัน 3 คืน 101,500
B070 เอ็นไขว้หน้าข้อเข่า 3 วัน 2 คืน 146,500
C : กลุ่มกุมารศัลยกรรม
รหัส รายการ จำนวนวัน ที่นอน รพ. ข้าราชการและครอบครัว จ่ายเพิ่ม
C010 การผ่าตัดไส้เลื่อนในเด็ก
(Herniorrhaphy, Herniotomy)
3 วัน 2 คืน 42,900
C020 การผ่าตัดไส้เลื่อนที่สะดือในเด็ก
(Repair Umbilical Hernia)
3 วัน 2 คืน 42,900
C040 การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะในเด็ก
(Hydrocelectomy)
3 วัน 2 คืน 41,000
D : กลุ่มสูติ - นรีเวชกรรม
รหัส รายการ จำนวนวัน ที่นอน รพ. ข้าราชการและครอบครัว จ่ายเพิ่ม
D010 การคลอดปกติและการช่วยคลอด
(Normal delivery, Vacuum / Forceps / Breech extraction)
3 วัน 2 คืน 25,000
D011 การคลอดและการช่วยคลอด+ทำหมัน
(Normal delivery, Vacuum / Forceps / Breech extraction+Tubal Resection / Tubal Ligation)
3 วัน 2 คืน 33,000
D020 การผ่าตัดคลอด
(Cesarean section)
4 วัน 3 คืน 33,500
D021 การผ่าตัดคลอดและการทำหมัน
(Cesarean section + Tubal Resection/Tubal Ligation)
4 วัน 3 คืน 40,900
D041 การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด
(Open Vaginal hysterectomy)
3 วัน 2 คืน 62,000
D042 การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดด้วยกล้อง
(Laparoscopic Vaginal hysterectomy)
3 วัน 2 คืน 86,500
D051 การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด
(Open Myomectomy)
3 วัน 2 คืน 75,000
D052 การผ่าตัดมดลูกด้วยกล้อง
(Laparoscopic Myomectomy)
3 วัน 2 คืน 155,500
D061 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด
(Open Ovarian Cystectomy)
3 วัน 2 คืน 84,000
D062 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง
(Laparoscopic Ovarian Cystectomy)
3 วัน 2 คืน 131,500
D980 การดูแลเด็กแรกเกิดจากมารดาที่มาคลอดในโครงการฯ (เด็กปกติ) - ผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน 5,350
D980 การดูแลเด็กแรกเกิดจากมารดาที่มาคลอดในโครงการฯ (เด็กปกติ) - การคลอดปกติ 3 วัน 2 คืน 4,850
E : กลุ่มทางเดินปัสสาวะ
รหัส รายการ จำนวนวัน ที่นอน รพ. ข้าราชการและครอบครัว จ่ายเพิ่ม
E015 การผ่าตัดนิ่วกระเพาะปัสสาวะ
(Cystolitholapaxy)
3 วัน 2 คืน 26,500
E020 การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง
(TURP)
3 วัน 2 คืน 48,500
F : กลุ่มโสต ศอ นาสิก
รหัส รายการ จำนวนวัน ที่นอน รพ. ข้าราชการและครอบครัว จ่ายเพิ่ม
F011 การผ่าตัดเพดานโหว่
(Cleft Palate repair)
3 วัน 2 คืน 28,500
F012 การผ่าตัดปากแหว่ง
(Cleft Lip repair)
3 วัน 2 คืน 27,800
F020 การผ่าตัดซ่อมเยื่อแก้วหู
(Tympanoplasty)
2 วัน 1 คืน 43,800
F030 การผ่าตัดโพรงอากาศข้างจมูก
(Caldwell luc operation)
3 วัน 2 คืน 51,800
F040 การผ่าตัดโพรงอากาศกกหู
(Mastoidectomy)
3 วัน 2 คืน 45,800
G : กลุ่มจักษุ
รหัส รายการ จำนวนวัน ที่นอน รพ. ข้าราชการและครอบครัว จ่ายเพิ่ม
G011 การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง
(Phacoemulsification and aspiration of cataract; PE)
2 วัน 1 คืน 22,800
G012 การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีธรรมดา
(Extracapsular Cataract Extraction, ECCE)
2 วัน 1 คืน 20,500
G020 การผ่าตัดต้อหิน
(Glaucoma)
2 วัน 1 คืน 26,000
G040 การผ่าตัดท่อน้ำตา
(Dacryocystorhinostomy, DCR)
3 วัน 2 คืน 48,500
H : กลุ่มหัวใจและหลอดเลือด
รหัส รายการ จำนวนวัน ที่นอน รพ. ข้าราชการและครอบครัว จ่ายเพิ่ม
H010 การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจ
(CABG)
10 วัน 9 คืน 200,000
H020 การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด
(Open Heart Valvuloplasty, Replacement of heart valve)
10 วัน 9 คืน 200,000
H031 การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไต (AV Shunt) 2 วัน 1 คืน 10,300
H032 การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไต (AV Graft) 2 วัน 1 คืน 20,500
J : กลุ่มศัลยกรรมประสาท
รหัส รายการ จำนวนวัน ที่นอน รพ. ข้าราชการและครอบครัว จ่ายเพิ่ม
J010 การผ่าตัดเส้นเลือดผิดปกติในสมอง
(AVM Resection)
6 วัน 5 คืน 234,500
J020 การซ่อมกะโหลกศีรษะส่วนที่หายไปจากการเปิดกะโหลกศีรษะ
(Cranioplasty for post-operative skull defect)
3 วัน 2 คืน 82,500

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
  4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
  5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

  1. ข้าราชการ
  2. ลูกจ้างประจำ
  3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
  4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โทร. 043 042 888 หรือ Call Center 1719
Line Official : @BangkokKhonkaen

Privacy Settings