สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

กลุ่มออร์โธปิดิกส์

B : กลุ่มออร์โธปิดิกส์
รหัส รายการ จำนวนวัน ที่นอน รพ. ข้าราชการและครอบครัว จ่ายเพิ่ม
B011 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
(Total Knee Replacement)
4 วัน 3 คืน 139,500
B012 การผ่าตัดกระดูกจัดแนวแข็งด้านบน
(Hight tibial osteotomy)
3 วัน 2 คืน 80,000
B013 การผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียม
(Revision of Knee replacement)
4 วัน 3 คืน 123,500
B021 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
(Total Hip Replacement)
4 วัน 3 คืน 165,900
B022 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกบางส่วน
(Partial Hip Replacement)
4 วัน 3 คืน 160,900
B023 การผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเทียม
(Revision of Hip Replacement)
4 วัน 3 คืน 139,500
B030 การผ่าตัดตรึงข้อเท้า
(Arthodesisi of ankle joint)
3 วัน 2 คืน 100,500
B041 การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่แขน
(Tendon transfer ; upper limb)
3 วัน 2 คืน 75,000
B042 การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่ขา
(Tendon Transfer ; lower limb)
3 วัน 2 คืน 80,800
B051 การตัดขา
(Amputation of Knee)
3 วัน 2 คืน 73,000
B052 การตัดเท้า
(Amputation of Foot)
3 วัน 2 คืน 70,000
B060 การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ
(Surgery for Lumbar Spinal Stenosis)
4 วัน 3 คืน 101,500
B070 เอ็นไขว้หน้าข้อเข่า 3 วัน 2 คืน 146,500

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
  4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
  5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

  1. ข้าราชการ
  2. ลูกจ้างประจำ
  3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
  4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โทร. 043 042 888 หรือ Call Center 1719
Line Official : @BangkokKhonkaen

Privacy Settings