สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

กลุ่มศัลยกรรมทั่วไป

A : กลุ่มศัลยกรรมทั่วไป
รหัส รายการ จำนวนวัน ที่นอน รพ. ข้าราชการและครอบครัว จ่ายเพิ่ม
A011 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง
(Open Cholecystectomy)
4 วัน 3 คืน 98,500
A012 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง
(Laparoscopic Cholecystectomy)
3 วัน 2 คืน 99,500
A013 การต่อเชื่อมถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้
(Anastomosis of gallbladder or bile duct)
3 วัน 2 คืน 135,000
A014 การผ่าสำรวจท่อน้ำดี
(Explore CBD for relief obstruction)
3 วัน 2 คืน 119,500
A015 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี
(Open Choleccystectomy + Explore CBD)
3 วัน 2 คืน 163,000
A016 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้
(Open Choleccystectomy + Choledochoenterostomy)
3 วัน 2 คืน 155,000
A017 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดีและการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้
(Open Choleccystectomy + Explore CBD + Choledochoenterostomy)
3 วัน 2 คืน 200,000
A021 การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว
(Unilateral Repair of Hernia)
3 วัน 2 คืน 73,500
A022 การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง
(Bilateral Repair of Hernia)
3 วัน 2 คืน 88,800
A023 การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบข้างเดียวด้วยกล้อง
(Laparoscopic Repair of Unilateral Inguinal Hernia)
2 วัน 1 คืน 112,500
A024 การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ 2 ข้างด้วยกล้อง
(Laparoscopic Repair of Bilateral Inguinal Hernia)
3 วัน 2 คืน 129,500
A030 การผ่าตัดริดสีดวงทวาร
(Hemorrhoidectomy)
3 วัน 2 คืน 49,500
A041 การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก
(Drainage of perianal abscess)
3 วัน 2 คืน 36,500
A042 การผ่าตัดโพรงฝีคัณฑสูตร
(Anal Fistulotomy/Fistulectomy)
3 วัน 2 คืน 42,500
A050 ผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะ
(Hydrocelectomy)
3 วัน 2 คืน 55,000
A060 การผ่าตัดหลอดเลือดอัณฑะโป่งพอง
(Varicocelectomy)
3 วัน 2 คืน 51,000
A070 การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขา
(Ligation and stripping of Varicose Vein of leg)
2 วัน 1 คืน 49,800
A090 การผ่าตัดปิดทวารเทียมที่ผนังหน้าท้อง
(Colostomy Closure)
2 วัน 1 คืน 34,000

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
  4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
  5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

  1. ข้าราชการ
  2. ลูกจ้างประจำ
  3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
  4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โทร. 043 042 888 หรือ Call Center 1719
Line Official : @BangkokKhonkaen

Privacy Settings