สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด

การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด

โรคเนื้องอกที่มดลูก ( Myoma uteri) ทั้งชนิด Leiomyoma, Adenomyosis และ Adenomyoma

เป็นเนื้องอกธรรมดาของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่พบบ่อย ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ อาจตรวจพบขณะทำการตรวจภายในประจำปี อาการที่อาจพบได้แก่ คลำได้ก้อนบริเวณท้องน้อย เลือดออกผิดปกติ อาการจากการกดอวัยวะข้างเคียง เช่น ะบ่อยหรือปัสสาวะไม่ออก ท้องผูก มีบุตรยาก

ในผู้ป่วยที่ก้อนเนื้องอกไม่โตมาก และไม่มีอาการผิดปกติ อาจไม่ต้องให้การรักษาใดๆ เพียงแต่คอยติดตาม การเปลี่ยนแปลงของขนาดเนื้องอก โดยเฉพาะในสตรีที่อายุใกล้หมดระดู เพราะหลังจากหมดระดูก้อนเนื้องอกจะมีขนาดเล็กลง

การผ่าตัด อาจตัดออกเฉพาะก้อนเนื้องอก ตัดมดลูก หรือตัดมดลูกพร้อมปีกมดลูกข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างและอาจผ่าตัดโดยเปิดหน้าท้อง หรือใช้กล้องส่องตรวจช่องท้องก็ได้

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด (ต้องมีอย่างน้อย 1 ข้อ)

 1. มดลูกมีขนาดใหญ่กว่าขนาดครรภ์ 12 สัปดาห์
 2. มีอาการที่เกิดจากการกดเบียดอวัยวะข้างเคียง เช่น ปัสสาวะลำบาก มีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ หรือถ่ายอุจาระลำบาก
 3. มีอาการปวดระดูรุนแรงที่การรักษาด้วยยาได้ผลไม่ดี หรือปวดจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
 4. มีเลือดระดูออกมาก หรือออกนานกว่าปกติ จนเกิดภาวะเลือดจาง

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

 1. ข้าราชการ
 2. ลูกจ้างประจำ
 3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
 4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โทร. 043 042 888 หรือ Call Center 1719
Line Official : @BangkokKhonkaen

Privacy Settings