สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด

การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด

โรคมดลูกหย่อน (Uterine prolapse)

การหย่อนของมดลูก คือการที่มดลูกเคลื่อนต่ำลงเนื่องจากมีการหย่อนของกล้ามเนื้อและเอ็นที่ยึดเกาะมดลูก มักพบในสตรีที่มีบุตรหลายคน มีการคลอดยากหรือคลอดเนิ่นนาน สตรีวัยหมดประจำเดือนซึ่งจะมีการฝ่อของเนื้อเยื่อและเอ็นต่างๆ

รายที่มดลูกหย่อนไม่มากมักไม่มีอาการ ในรายที่เป็นมากจะพบปากมดลูกยื่นโผล่พ้นช่องคลอด บางรายมีอาการหน่วงอุ้งเชิงกราน ปวดหลัง หรือปวดท้องน้อย ในรายที่เป็นมากและเป็นอยู่นานอาจพบแผลจากการกด ปัสสาวะลำบาก ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ถ่ายอุจจาระลำบากหรือเป็นริดสีดวงทวารร่วมด้วย

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด (ต้องมีอย่างน้อย 1 ข้อ)

 1. ปากมดลูกยื่นอยู่ที่ปากช่องคลอดหรือพ้นปากช่องคลอดออกมา
 2. ปากมดลูกเป็นแผลเรื้อรัง
 3. มีอาการที่เกิดจากการบดเบียดอวัยวะข้างเคียง เช่น ปัสสาวะลำบาก มีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ หรือถ่ายอุจจาระลำบาก
 4. มีอาการปวดหน่วงในอุ้งเชิงกราน ปวดท้องน้อย ปวดหลัง

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

 1. ข้าราชการ
 2. ลูกจ้างประจำ
 3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
 4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โทร. 043 042 888 หรือ Call Center 1719
Line Official : @BangkokKhonkaen

Privacy Settings