สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

การผ่าตัดคลอดและการทำหมัน

การผ่าตัดคลอดและการทำหมัน

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด (ต้องมีอย่างน้อย 1 ข้อ)

 1. แผลเป็นที่มดลูก (Uterine scar)
 2. ครรภ์แฝด (Multiple pregnancy)
 3. รกเกาะต่ำ (Placenta previa)
 4. ทารกที่มีส่วนนำผิดปกติ (Malpresentation)
 5. ภาวะผิดสัดส่วนระหว่างศีรษะทารกและอุ้งเชิงกรานมารดา Cephalopelvic disproportion หรือ Fetopelvic disproportion)
 6. การคลอดติดขัด (Obstructed labor)
 7. ทารกอยู่ในภาวะเครียด (Fetal Distress)
 8. ภาวะสายสะดือย้อย (Prolapsed cord)
 9. การติดเชื้อของช่องทางคลอด Genital tract infection
 10. เนื้องอกในอุ้งเชิงกรานที่ขัดขวางการคลอดทางช่องคลอดที่ปากมดลูกหรือภายในช่องคลอด
 11. รกเกาะลึก (Placenta accrete, increta หรือ percreta)
 12. ภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรง (Severe preeclampsia)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

 1. ข้าราชการ
 2. ลูกจ้างประจำ
 3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
 4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โทร. 043 042 888 หรือ Call Center 1719
Line Official : @BangkokKhonkaen

Privacy Settings