สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ

การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ

โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ (Lumbar Spinal Stenosis)

เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโพรงกระดูกสันหลังที่แคบผิดปกติซึ่งส่งผลให้เส้นประสาทไขสันหลังถูกกดทับ โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในหลังส่วนล่าง ผู้ป่วยที่เป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบอาจไม่แสดงอาการใดๆ ในขณะที่ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวด รู้สึกเสียวปลาบ มีอาการชาและกล้ามเนื้ออ่อนแรง และเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ อาการอาจแย่ลงเรื่อยๆ

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด (มีข้อ 1-3 อย่างน้อย 1 ข้อ และต้องมีข้อ 4 ร่วมด้วยเสมอ)

 1. Cauda Equina Syndrome
 2. Progressive neurological deficit
 3. Intractable pain
 4. Failed conservative treatment for 3 months

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

 1. ข้าราชการ
 2. ลูกจ้างประจำ
 3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
 4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โทร. 043 042 888 หรือ Call Center 1719
Line Official : @BangkokKhonkaen

Privacy Settings