กิจกรรม Mother’s Class 2023

Heading : กิจกรรม Mother’s Class 2023

แผนกสูติ-นรีเวช จัดกิจกรรม Mother’s class ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอด การโภชนาการ และการดูแลลูกน้อย โดย พญ.ศุภศิริ หะยะกังฉัตร์ สูติ-นรีแพทย์ เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ทั้งนี้ร่วมบรรยายโดยเจ้าหน้าที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักโภชนาการ และพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น ตลอดจนความรู้เพื่อเตรียมพร้อมดูแลลูกน้อย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 08:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
กิจกรรม Mother’s Class 2023
Privacy Settings