ตรวจสุขภาพประจำปีน้องๆ โรงเรียนเมทนีดล 2020

ตรวจสุขภาพประจำปีน้องๆ โรงเรียนเมทนีดล 2020

ขอขอบพระคุณ โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความไว้วางใจโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นำทีมเข้าตรวจสุขภาพประจำปีน้องๆ นำโดย พญ.ศศิกานต์ ซื่อศิริสวัสดิ์ - กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น, พยาบาลและเจ้าหน้าที่ น้องๆ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขออนุญาตประมวลภาพน่ารักๆ ขณะรอการตรวจค่ะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2562

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)