เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC : Special Medical Center)

เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ คุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา

คุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา - ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC : Special Medical Center) ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์​ คณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

Privacy Settings