ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และแพทย์บรรยายให้ความรู้ รพ.จุรีเวชร้อยเอ็ด

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และแพทย์บรรยายให้ความรู้ รพ.จุรีเวชร้อยเอ็ด นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล

นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล อายุรแพทย์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น, คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นพร้อมทีมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ร่วมบรรยายให้ความรู้และตรวจสุขภาพเบื้องต้นในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในชุมชน ปี 2562 ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลจุรีเวช จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ในการป้องกัน ควบคุม และให้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล
นพ.ยุทธพงษ์  เต็มธนกิจไพศาล
นพ.ยุทธพงษ์  เต็มธนกิจไพศาล
นพ.ยุทธพงษ์  เต็มธนกิจไพศาล
Privacy Settings